Logopæd uddannelse online

Logopædi, PD | UddannelsesGuiden

Navn: Logopædi (PD); Varighed: Op til 3 år på deltid; ECTS: 60; Adgangskrav: Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring; Økonomi: Deltagerbetaling på …

Du får teoretisk og praktisk ballast til at beskæftige dig med logopædiske problemstillinger, hvadenten du til daglig arbejder i et almenpædagogisk miljø eller har din professionelle baggrund i et specialiseret fagligt miljø.

Logopædi/Talepædagog – VIA University College

Logopædi/Talepædagog | VIA

På uddannelsen til logopæd/talepædagog bliver du klædt på til at varetage logopædiske arbejdsfunktioner i både almenpædagogiske dagtilbud og skoler og i …

Logopædi kvalificerer arbejdet med børn og voksnes sprog, -tale og hørevanskeligheder og understøtter kommunikation og læring i dagtilbud, skole og specialiserede tilbud som fx social-specialpædagogiske læringsmiljøer, PPR og kommunikationscentre.

Logopædi – Københavns Professionshøjskole

På Logopædi lærer du, hvordan du afhjælper tale-, sprog- og hørevanskeligheder hos børn og unge. Tag den pædagogiske diplomuddannelse på KP.

Audiologopædi – Læs om bacheloruddannelsen online her!

Audiologopædi – Læs om bacheloruddannelsen online her! – SDU

Læs om din bacheloruddannelse online her! … Uddannelsen kombinerer fagområder inden for sprog, interaktion, sundhedsvidenskab (bl.a. anatomi, fysiologi og …

Få al info om det spændende studium i Audiologopædi. Læs om din bacheloruddannelse online her!

Logopædi – UCL

Logopædi

Uddannelsen er målrettet personer som arbejder, eller ønsker at arbejde, som talepædagog, støttepædagog, specialpædagogisk konsulent eller inden for andre …

PD i Logopædi kvalificerer til at arbejde ud fra et helhedsperspektiv, hvor en målrettet logopædisk indsats sigter mod øget trivsel, læring og deltagelsesmuligheder for børn, unge eller voksne jf. gældende lovgivning og konventioner. Uddannelsen kvalificerer ligeledes til at bringe det logopædiske perspektiv ind i det tværprofessionelle samarbejde. Uddannelsesretningen er en del af den pædagogiske diplomuddannelse (PD).

Audiologi og logopædi uddannelse – Studentum.dk

Audiologi og logopædi uddannelse – Vil du arbejde som talepædagog?

Bliv klogere på dine muligheder med en audiolog – eller logopæd uddannelse her. Interesserer du dig for kroppen? Og vil du hjælpe børn, unge, voksne og …

Du finder her videregående uddannelser i audiologi og logopædi. Bacheloruddannelsen giver dig mulighed for at læse videre på kandidatniveau.

Spørgsmål om uddannelse i logopædi som fjernundervisning

30. jul. 2013 — Der er desværre ikke nogen steder, hvor det er muligt at tage diplomuddannelsen i logopædi eller en lignende uddannelse som fjernundervisning.

Logopædi – act2learn – UCN

Denne diplomretning kvalificerer dig til at arbejde som talepædagog · Hvad får du ud af uddannelsen? · Studieordninger og regelgrundlag · Obligatoriske/Valgfrie.

Bachelor i audiologopædi – Københavns Universitet

This player requires a modern web browser with video playback support. … Audiologopædi er uddannelsen til høre-, tale- og læsepædagog.

Overvejer du at læse bacheloruddannelsen i audiologopædi? Læs om adgangskrav, undervisning, jobmuligheder og meget mere for bacheloruddannelsen i audiologopædi på Københavns Universitet.

Logopædi – UC SYD

Logopædi | UC SYD

Fagområdet er en speciel retning indenfor uddannelsen. Hvis du ønsker denne retning på din uddannelse, skal du vælge blandt de valgfrie moduler nedenfor.

Herunder finder du valgmodulerne, der hører til det valgte fagområde.

Keywords: logopæd uddannelse online